Učlani se

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Odluku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor. Iznos godišnje članarine je dobrovoljan, a najmanji iznos može biti 50,00 kn.

Fields marked with * are required.